Henk Zeilstra

 
Diepte Meditatie Amsterdam

Voordeel - bewustzijn & zelfkennis

Stilte is de geboorteplaats van geluk
                                                                            Deepak Chopra, internist en schrijver/leraar

Vele stromingen in de spiritualiteit zoals YOGA, ZEN, MINDFULNESS, GELEIDE MEDITATIE, STILTEMEDITATIE, VIPASSANA zijn bezig met het verruimen van het bewustzijn. Vaak zijn die gericht om je aandacht te richten (focussen) op iets (ademhaling e.d.) zodat er minder gedachten komen en men een vrijer gevoel en ruimte kan ervaren. Bij Diepte Meditatie staat echter het overstijgen centraal. Hierin wordt er juist niet gefocust maar wordt er gebruik gemaakt van een natuurlijk fysiologisch proces.

Tijdens de meditatie maak je gebruik van een mantra - woordklank - . Deze zorgt dat de denkactiviteit vanzelf afneemt. Hierdoor overstijgt je van de grovere kant van het denken, naar de subtielere lagen van het denken, totdat je voorbijgaat aan het fijnste denken. Je maakt dan contact met het gebied waar geen gedachten meer zijn.
Dit is het gebied van het ZIJN of ZUIVER BEWUSTZIJN.
De kwaliteit van dit gebied is stilte en rust. Deze stilte is altijd aanwezig maar wordt vaak overschaduwd door gedachten en gevoelens
Vergelijk de gedachten met de wolken. Door de wolken ervaren we het directe zonlicht niet, terwijl de zon wel schijnt. Hetzelfde geldt voor gedachten. Door gedachten ervaren we de stilte in ons zelf niet, terwijl die wel aanwezig is.
Door overstijgend te mediteren komt men weer in contact met deze innerlijke stilte, die we vervolgens meenemen in al onze activiteiten.

stilteErvaring van stilte en eenheid geeft je een goede stabiele basis in een snel veranderende wereld. Vanuit deze basis kom je meer te weten over wie je bent en wat je bent. Je bent meer toeschouwer geworden van je gedachten en gevoelens. Je hebt meer regie over je leven en je kan helderder kijken naar jezelf en naar anderen. Je krijgt een basis van waaruit je open en onvoorwaardelijk in het leven leert staan.

 

Henk Zeilstra
Henk Zeilstra,
(fysiotherapeut, haptonoom en leraar Diepte Meditatie)