Henk Zeilstra

 
Diepte Meditatie Amsterdam

INHOUD VAN DE CURSUS DIEPTE MEDITATIE

De DM - cursus bestaat uit vier sessies. De eerste sessie bestaat uit een persoonlijke instructie les van anderhalf uur. Tijdens de eerste les krijg je de persoonlijke mantra en ga je stap voor stap ervaren hoe DM werkt. De overige bijeenkomsten zijn in klein groepsverband (maximaal 6 deelnemers). Hierin wordt op systematische wijze helder, inzicht gegeven in de juiste manier van mediteren. Daarnaast wordt er gezamenlijk gemediteerd en worden ervaringen uitgewisseld. De cursus is compleet. Als je deze cursus hebt gevolgd kun je de rest van je leven zelfstandig mediteren.

De DM basistraining bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Individuele les
Individuele les in de DM techniek (duur: ongeveer 1 uur) op persoonlijke afspraak.
Hierin krijg je de overdracht van de persoonlijke mantra.
Hierin wordt je stap voor stap begeleid in de eerste ervaring van de DM meditatie.

HenkStap 2: Eerste groepsbijeenkomst
Praktische aanwijzingen voor de juiste beoefening van de meditatie.
Body scan.
Gezamenlijk mediteren en uitwisseling ervaringen.

Stap 3: Tweede groepsbijeenkomst
De rol van gedachten en gewaarwordingen tijdens de meditatie.
De samenwerking tussen lichaam en geest en Bewustzijn.
Gezamenlijk mediteren en uitwisselen ervaringen.

Stap 4: Derde groepsbijeenkomst
Het proces van overstijgen van het denken en het ervaren van de Stilte.
Uitleg over Bewustzijn. De 6 fases van stressreactie en wat je hieraan kan doen.
Gezamenlijk mediteren en uitwisseling ervaring.

In de cursus worden er zowel actieve als passieve oefenvormen gedoceerd. Zo zijn er eenvoudige yoga- (assana's), chi kung-, ademhalings- (pranayama's) en haptonomische oefenvormen in de cursus verwerkt. Dit met als doel om je meditatie ervaringen te versterken. Ook is er aandacht voor mindfullness (aandachtstraining)

Garantie:
Als je de basiscursus Diepte Meditatie heb gevolgd ben je in staat om de rest van je leven zelfstandig te mediteren. Echter mocht je achteraf nog vragen hebben, dan kun je bij mij of bij andere Diepte Meditatie docenten terecht. De Diepte Meditatie docent blijft een aanspreekpunt voor verdere vragen betreffende het mediteren.

De cursussen worden in de avonden gegeven. Voor actuele data zie agenda

 

Henk Zeilstra
Henk Zeilstra,
(fysiotherapeut, haptonoom en leraar Diepte Meditatie)