Henk Zeilstra

 
Diepte Meditatie Amsterdam

Onderzoek Diepte Meditatie

De resultaten van meditatie: verkregen uit objectief onderzoek*

Veel mensen mediteren simpelweg om mentale en fysieke vermoeidheid op te lossen en tot rust te komen. Andere mensen geven aan meer inzicht en verdieping van hun eigen bewustzijn te willen ervaren. Diverse onderzoeken geven aan dat regelmatig mediteren positieve effecten heeft op het stressniveau van mensen maar ook tot meer zelfrealisatie leidt. Meditatie is daarmee goed voor zowel het lichaam als de geest èn bewust-zijn. De bloeddruk normaliseert, evenals de van stress afhankelijke biochemische stoffen zoals cortisol, adrenaline etc. Het vermogen om meer in verbinding te komen met jezelf en beter te luisteren naar wat de conditie van je fysiologie van je vraagt, groeit eveneens. In de afgelopen decennia is er diepgaand onderzoek verricht naar de effecten en gezondheidsvoordelen van deze vorm van meditatie aan honderden universiteiten en onderzoekscentra in meer dan 30 landen. Meer dan 600 wetenschappelijke onderzoekingen hebben vele artikelen en onderzoeksrapporten opgeleverd die zijn gepubliceerd in de bekendste wetenschappelijke vakbladen. We zijn ons brein: Het belangrijkste effect van meditatie is mogelijk wel dat de activiteit van de rechterhersenhelft gestimuleerd wordt zodat het denken meer intuïtief en creatief wordt. Er is meer evenwicht tussen de linker- en de rechterhelft van de hersenen tijdens het mediteren, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe impulsen. In de fysiologie treden significante veranderingen op tijdens en na de meditatietijd. De afname van stresshormonen als cortisol en adrenaline in samenhang met een toename van de zgn. "gelukshormonen" gezondheid meditatiemelatonine en serotonine is een opvallend aspect dat uit het wetenschappelijk onderzoek naar voren kwam. Er is na zoveel positief onderzoek in het verleden eigenlijk niet veel aandacht aan meditatie besteed in de reguliere media. Pas nu - na 30 jaar - beginnen steeds meer mensen en artsen de voordelen van mediteren te ervaren en te waarderen. In Amerika mediteert nu ongeveer 2% van de bevolking regelmatig. Dit percentage is aan het groeien en zal, gezien de ontwikkelingen, ook gaan toenemen Nederland.


 

Henk Zeilstra
Henk Zeilstra,
(fysiotherapeut, haptonoom en leraar Diepte Meditatie)